top of page

עיצוב קטלוגים, חוברות וספרים 

עיצוב קטלוגים חוברות וספרים למדיה הדיגיטלית ולדפוס.

<< הקליקו לצפייה בגודל אמיתי, ודפדפו עם החצים >>

 עיצוב קטלוג // ל״אורנה ומינה״

עיצוב חוברת מידעון // לויצו ראשון לציון

עיצוב חוברת // כנס עמותת ITP 


.עיצוב פרוספקט ״חלון״ מתקפל פנימה דו צדדי לקרן אייסף

עיצוב פרוספקט ״חלון״, דו צדדי // לקרן אייסף

עיצוב מגזין לקרן אייסף // בוגרים.ות 2020 

עיצוב כריכת ספר דיגיטלי // ״שירים אסורים״

עיצוב חוברת לאוניברסיטת חיפה// הרשות ללימודים מתקדמים ע״ש בלום

עיצוב חוברת לאוניברסיטת חיפה | הרשות ללימודים מתקדמים ע״ש בלום
bottom of page