עיצוב קטלוגים, חוברות וספרים 

עיצוב קטלוגים חוברות וספרים למדיה הדיגיטלית ולדפוס.

<< דפדפו עם החצים >>

 עיצוב קטלוג // ל״אורנה ומינה״ לדפוס ולדיגיטל

עיצוב חוברת מידעון // לויצו ראשון לציון

1/10

עיצוב ספר ילדים // ״אדם, חוה והפיל גם״

1/13

עיצוב חוברת // כנס עמותת ITP ישראל (חלק מהחוברת)

1/7

עיצוב כריכת ספר דיגיטלי // ״שירים אסורים״

1/2