עיצוב סביבות למידה שיתוף פעולה עם ״נצר דגן"
שיתוף פעולה עם חברת נצר דגן העוסקת בעיצוב ופיתוח מרחבי חינוך למידה וחוויה במוסדות חינוכיים. עיצוב מגוון מרחבי למידה בבתי ספר שונים ברחבי הארץ.